Welkom op de website van De ZOED, De Zorgverleners onder één dak.
Op beide locaties is een nieuw eerstelijns medisch centrum gevestigd met onder andere een apotheek, huisartsen en fysiotherapeuten. Onder het motto “Samenwerken is meer dan samen werken”gaan wij, De Zoed Schalkwijk en Molenwijk ook echt samenwerken.

Algemene Patiëntenfolder De ZOED

(Voor meer specifieke informatie over de huisartspraktijken, de apotheek en de fysiotherapie kunt U ook terecht op de pagina van de desbetreffende discipline op deze website.) Ons samenwerkingsverband bestaat uit twee locaties, te weten De ZOED Molenwijk op de Frieslandlaan 12-16 en De ZOED Schalkwijk op de Italiëlaan 170-172. Beide locaties zijn dagelijks doordeweeks geopend van 8.00 tot 17.00u (de apotheken op beide locaties zelfs tot 17.30u, en Schalkwijk Apotheek op zaterdag ook van 9.00 -14.00u). In De ZOED zijn de volgende zorgverleners werkzaam:

Huisartsen
In De ZOED Schalkwijk zijn de huisartspraktijken van dokter Jacobs (tel. 023- 5331592) en dokter Luttikhuizen (tel. 023-5361181) gevestigd. In de ZOED Molenwijk zijn de huisartspraktijken van dokter Israel (tel. 023-5361135), dokter Blank (tel. 023-5362801) en dokter van Vliet (tel. 023-5338259) gevestigd. Doordeweeks kunt U dagelijks van 8.00-17.00u zowel op beide locaties als telefonisch terecht bij de assistentes voor het maken van afspraken, het opvragen van uitslagen en het bestellen van recepten. Aanvragen voor herhaalrecepten ontvangen wij overigens bij voorkeur via de receptenlijn of via deze website op de pagina van de desbetreffende huisartsenpraktijk. Verwijsbrieven worden door de behandelend arts direct na het consult meegegeven of worden achteraf per post aan U toegestuurd.

Op bepaalde tijden zoals lunchpauzes werken wij soms samen met de externe doktersdienst Medisch Netwerk. Zij kunnen U in nauw overleg met uw eigen huisarts ook helpen met bovenstaande zaken. Op beide locaties is er doordeweeks van 8.00-17.00u altijd een huisarts beschikbaar voor overleg of spoedwaarneming. Buiten kantooruren en op weekend- en feestdagen kunt U voor spoedgevallen terecht bij de huisartsenpost in het KG zuid op de Boerhaavelaan 22 Haarlem; belt U hiervoor eerst met telefoonnummer 023-5453200.

Apotheek

Schalkwijk Apotheek gevestigd in De ZOED Schalkwijk; telefoonnummer 023-5359360. Openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 14.00 uur.
Apotheek Molenwijk gevestigd in De ZOED Molenwijk; telefoonnummer 023-5331820. Openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.
Buiten openingstijden kunt u voor spoedgevallen terecht bij Dienstapotheek Midden Kennemerland (in het Rode Kruis Ziekenhuis), Vondellaan 13 te Beverwijk. Telefoonnummer 0251-783840.

Fysiotherapie
De fysiotherapie is op beide lokaties doordeweeks dagelijks van 8.00 tot 17.00u geopend. Fysiotherapie Santwee houdt spreekuur op afspraak in De ZOED Molenwijk; afspraken kunt U telefonisch maken op tel nr 023-5354570 of via email : algemeen@fysiosantwee.nl
FysioVerton/Fysioexpert houdt spreekuur op afspraak in zowel De ZOED Schalkwijk als De ZOED Molenwijk; telefoonnummer 023-5450751. Op beide locaties kunt U vaak ook tussendoor bij de fysiotherapeut terecht zonder afspraak voor een laagdrempelige eerste intake. De assistentes van de huisartsenpraktijk kunnen U daarbij van dienst zijn met het maken van afspraken bij of overleg met de fysiotherapeuten.

Psychologen

De psychologen van het NPCB houden zowel in De ZOED Schalkwijk als De ZOED Molenwijk spreekuur op afspraak; telefoonnummer 023-5577501. De assistente van uw huisarts kan U tevens met verwijzing via de email aanmelden voor een intakegesprek. Het NPCB neemt in dat geval contact met U op.

Thuiszorg
De medewerkers van thuiszorgorganisatie Buurtzorg houden in De ZOED Molenwijk kantoor; voor patiënten zijn zij direct bereikbaar op 06-51423560.

Verloskundigen
De verloskundigen van praktijk het Ooievaarsnest houden zowel in De ZOED Molenwijk als De ZOED Schalkwijk spreekuur op afspraak; telefoonnummer 023-5714437/06-20012967.

Laboratorium

Medial houdt op maandag en donderdag van 8.00-10.00u spreekuur in De ZOED Molenwijk. U kunt hier zonder afspraak (met aanvraagformulier van uw huisarts) terecht om bloed te laten afnemen en kweekmaterialen af te geven.

Klachtenprocedure en Privacyreglement

De zorgverleners in De ZOED hebben ieder hun eigen klachtenprocedure en privacyreglement. Voor meer informatie hieromtrent kunt U bij de desbetreffende disciplines terecht.